Interlink’s focus is on providing information and advice to support communities through the Covid-19 pandemic, contact us on info@interlinkrct.org.uk or call 01443 846200

tweets diweddaraf

Tweets gan @interlinkrct/welsh-organisations

Defnyddio'r Iaith Gymraeg

Beth Yr Ydym Yn Ei Wneud

Rydym yn credu mewn cymunedau cryfach deillio o adeiladu ar eu hasedau a'u cryfderau presennol, grymuso unigolion, cymunedau a sefydliadau i gael llais cyfartal ac i wneud gwahaniaeth drwy ddatblygu gymuned.

Darllen Mwy

Cyngor a Chymorth Cymunedol

"Gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant ac adnoddau i weithredu a gwneud gwahaniaeth"

Gwirfoddoli

"Cyfarwyddyd a chefnogaeth i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi mewn cyfleoedd a rhaglenni gwirfoddoli o safon uchel"

Rydym yma i helpu:

phone01443 846200

emailinfo@interlinkrct.org.uk