Ein Prosiectau

‘Working with and connecting individuals, communities and organisations’

Here are some of the projects that Interlink is involved with.

Click on an image or title for more information about that project.

  • Cyngor a Chymorth Cymunedol

    "Gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant ac adnoddau i weithredu a gwneud gwahaniaeth"

  • Gwirfoddoli

    "Cyfarwyddyd a chefnogaeth i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi mewn cyfleoedd a rhaglenni gwirfoddoli o safon uchel"

Rydym yma i helpu:

phone01443 846200

emailinfo@interlinkrct.org.uk